ตารางสอบ TOEFL Junior

ตารางสอบ TOEFL Junior 

สำหรับตาราง pdf สามารถ download ได้จาก file ด้านบน 


Schedule สอบ TOEFL Junior ศูนย์สอบ ALL MATH CENTER (บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด) 
Date Day  Time  Number of applicants  Note
6-Jan-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
7-Jan-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
20-Jan-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
21-Jan-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
3-Feb-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
4-Feb-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
17-Feb-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
18-Feb-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
3-Mar-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
4-Mar-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
17-Mar-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
18-Mar-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
31-Mar-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
1-Apr-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
28-Apr-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
29-Apr-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
12-May-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
13-May-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
26-May-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
27-May-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
9-Jun-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
10-Jun-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
23-Jun-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
24-Jun-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     

 

Visitors: 455,157