ตารางสอบ TOEFL ITP และ  TOEFL Junior

ตารางสอบ TOEFL Junior 

สำหรับตาราง pdf สามารถ download ได้จาก file ด้านบน 


Schedule สอบ TOEFL Junior ศูนย์สอบ ALL MATH CENTER (บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด) 
Date Day  Time  Number of applicants  Note
6-Jan-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
7-Jan-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
20-Jan-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
21-Jan-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
3-Feb-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
4-Feb-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
17-Feb-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
18-Feb-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
3-Mar-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
4-Mar-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
17-Mar-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
18-Mar-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
31-Mar-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
1-Apr-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
28-Apr-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
29-Apr-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
12-May-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
13-May-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
26-May-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
27-May-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
9-Jun-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
10-Jun-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
23-Jun-18 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
24-Jun-18 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     

 

Visitors: 459,516