ประกาศวันหยุดปี2561

ประกาศวันหยุดพนักงานประจำปี 2561 (2018)
บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด และ บริษัท แอลฟาเบรน จำกัด
วันหยุดพนักงานประจำปี 2561 เนื่องใน
จันทร์ที่ 1 - อังคารที่ 2 ม.ค.  วันขึ้นปีใหม่ 
ศุกร์ที่ 13 - อังคารที่ 17 เม.ย.  วันสงกรานต์
อังคารที่ 1 พ.ค.  วันแรงงานแห่งชาติ
ศุกร์ที่ 27 - อาทิตย์ที่ 29 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา และวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 
จันทร์ที่ 13 ส.ค.  ชดเชยวันแม่แห่งชาติ
เสาร์ที่ 13 ต.ค.  วันครบรอบวันสวรรคต ร.9
พุธที่ 5 ธ.ค.  วันพ่อ 
เสาร์ที่ 29 - จันทร์ที่ 31 ธ.ค.  เทศกาลขึ้นปีใหม่ 
   
รวม ปี 2561 จำนวน  17 วัน 

Visitors: 457,569