ประกาศวันหยุดปี2562

ประกาศวันหยุดพนักงานประจำปี 2562 (2019)
บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด และ บริษัท แอลฟาเบรน จำกัด
วันหยุดพนักงานประจำปี 2562 เนื่องใน
อังคารที่ 1 ม.ค.  วันขึ้นปีใหม่ 
ศุกร์ที่ 12 - อังคารที่ 16 เม.ย.  วันสงกรานต์
พุธที่ 1 พ.ค.  วันแรงงานแห่งชาติ
อังคารที่ 16 - พุธที่ 17 ก.ค.  วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
อาทิตย์ที่ 28 ก.ค.  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
จันทร์ที่ 12  ส.ค.  วันแม่แห่งชาติ
อาทิตย์ที่ 13 ต.ค.  วันครบรอบวันสวรรคต ร.9
พฤหัสที่ 5 ธ.ค.  วันพ่อ 
เสาร์ที่ 28 - อังคารที่ 31 ธ.ค.  เทศกาลขึ้นปีใหม่ 
   
รวม ปี 2562 จำนวน  17 วัน 
Visitors: 465,251