ประกาศวันหยุดปี2563

ประกาศวันหยุดพนักงานประจำปี 2563 (2020)
บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด และ บริษัท แอลฟาเบรน จำกัด
วันหยุดพนักงานประจำปี 2563 เนื่องใน
พุธที่ 1 ม.ค.  วันขึ้นปีใหม่ 
เสาร์ที่ 11 - พุธที่ 15 เม.ย.  วันสงกรานต์
ศุกร์ที่ 1 พ.ค.  วันแรงงานแห่งชาติ
เสาร์ที่ 4 - จันทร์ที่ 6 ก.ค.  วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
อังคารที่ 28 ก.ค.  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
พุธที่ 12 ส.ค.  วันแม่แห่งชาติ
อังคารที่ 13 ต.ค.  วันครบรอบวันสวรรคต ร.9
เสาร์ที่ 5 ธ.ค. วันพ่อ 
พุธที่ 30 - พฤหัสบดีที่ 31 ธ.ค.  เทศกาลขึ้นปีใหม่ 
   
รวม ปี 2563 จำนวน  16 วัน 
Visitors: 471,849