ประกาศวันหยุดปี2564

ประกาศวันหยุดพนักงานประจำปี 2564 (2021)
บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด และ บริษัท แอลฟาเบรน จำกัด
วันหยุดพนักงานประจำปี 2564เนื่องใน
ศุกร์ที่ 1 - อาทิตย์ที่ 3 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่ 
จันทร์ที่ 12 - ศุกร์ที่ 16 เม.ย. วันสงกรานต์
เสาร์ที่ 1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ
ศุกร์ที่ 23 - เสาร์ที่ 24 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
พุธที่ 28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
พฤหัสที่ 12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ
พุธที่ 13 ต.ค. วันครบรอบวันสวรรคต ร.9
อาทิตย์ที่ 5 ธ.ค.วันพ่อ
พฤหัสบดีที่ 30 - ศุกร์ที่ 31 ธ.ค. เทศกาลขึ้นปีใหม่ 
  
รวม ปี 2564 จำนวน 17 วัน 
Visitors: 483,092