ตารางเรียน ปิดเทอม ต.ค. 61

ระยะเวลาเรียน 29 ก.ย. - 28 ต.ค.​ 61 (หยุด 13 - 14 ต.ค. 61)

คอร์สเรียน แยกห้องเรียนตั้งแต่ ป. 1 - ม. 6 แยกรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ปรับปรุง ปี 2560)

Visitors: 456,462