ตารางเรียนเทอม 1/2562

ระยะเวลาเรียน 18 พ.ค. - 15 ก.ย. 62 (หยุด 20 พ.ค., 29 - 30 มิ.ย., 16 - 17 ก.ค., 27 - 29 ก.ค. และ 10 - 12 ส.ค. 62)


จำนวนรวมเสาร์ 15  ครั้ง/ อาทิตย์ 15 ครั้ง / วันธรรมดา 80 ครั้ง

Visitors: 463,894