โรงเรียนกวดวิชาพัฒนปราชญ์ ALL MATH CENTER และ ศูนย์สอบ TOEFL Junior

บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์การทำโรงเรียนและแนะแนวนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี โดยเราเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะสามารถดูแลนักเรียนและผู้ปกครองได้มากกว่าการทำแค่โรงเรียน สิ่งที่พัฒนปราชญ์นำเสนอได้แก่ 

1. โรงเรียนกวดวิชาพัฒนปราชญ์ ALL MATH CENTER สอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย มีทั้งคอร์สระหว่างภาคเรียน และคอร์สสอบเข้าต่างๆ พร้อมทั้งหลักสูตร International ได้แก่ Algebra I,  Algebra II, Geometry, SAT, GMAT, GRE, TOEFL, TOEIC เป็นต้น

2. ศูนย์สอบ TOEFL Junior วัดระดับ CEFR สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ และนักเรียนที่ต้องการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง 

 3. ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ​ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการเรียน การสอน การสอบ การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

4. จำหน่ายและให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบเรียน CD สื่อและอุปกรณ์ การเรียนการสอนต่างๆ

5. จัดสัมมนา ค่ายวิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ English Camp, Summer Camp ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น คอร์สระยะสั้น หรือยาว ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น Singapore, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, ออสเตรเลีย, นิวซีเแลนด์, อังกฤษ, อเมริกา, แคนาดาเป็นต้น และ รับบรรยาย อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาทั้งนักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่สนใจ ตามสถาบันต่างๆ 

6. ให้เช่าห้องประชุม ห้องบรรยาย และห้องโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

    • ETS Logo-2.jpg
      บริษัทพัฒนปราชญ์​ จำกัด ก่อตั้งโดยนางจิดาภา แก้วตาทิพย์ โดยมีประสบการณ์ทางด้านการให้บริการทางการศึกษาแบบครบวงจรมามากกว่า 10 ปี ปี 2546 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนกวดวิชาอัจฉรานันท์ All Ma...
Visitors: 457,567