TOEFL Junior Authorized Test Center

1. TOEFL Junior คืออะไร มาพบคำตอบได้ที่นี่ 

 

TOEFL® Junior™ เป็นการประเมินระดับภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในห้องเรียน สำหรับเด็กอายุ 10-17 ปี (ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา) ที่เรียน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เป็นข้อสอบที่เป็นกลางเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อ High School ที่ USA, Europe, Australia หรือประเทศอื่นๆ ที่ต้องใช้คะแนนสอบนี้ในการยื่นสมัคร หรือผู้ปกครองที่ต้องการทราบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แท้จริงของลูกๆเพื่อเป็นประโยชน์ สำหรับการเลือกชั้นเรียนและหนังสือที่ต้องการอ่านตามระดับ Lexile ที่เหมาะสม

 TOEFL® Junior™ จะประเมินทักษะดังต่อไปนี้

• ทักษะการฟัง (Listening Comprehension): การฟังและความเข้าใจภาษา โดยการฟังจากซีดี นักเรียนจะต้องตอบคำถามตามเรื่องราวหลากหลาย, คำถาม, บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ

• ทักษะทางไวยากรณ์และความหมาย (Language Form and Meaning): ไวยากรณ์ และความหมายของคำศัพท์

• ทักษะการอ่าน (Reading Comprehension): ความสามารถทางการอ่านของนักเรียน และ ความเข้าใจของบทความ

 

Sections

Items

Times

Scale Scores

Listening and Comprehension

42

35-40 mins

200-300

Language Form and Meaning

42

25 mins

200-300

Reading Comprehension

42

50 mins

200-300

Total

126

110 mins

600-900

 

โดยจะมีข้อสอบทั้งหมด 126 ข้อ ใช้เวลาสอบ 110 นาที และมีคะแนนเต็ม 900 คะแนน

 

2. คะแนนของ TOEFL® Junior™ ใช้ทำอะไรได้บ้าง

·      สำหรับนักเรียนที่มีแผนเรียนต่อชั้นมัธยมในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (USA, Europe, Australia เป็นต้น)

·      ระดับคะแนนของแต่ละส่วน บอกความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ จุดเด่น จุดด้อย สิ่งที่ควรเรียนรู้เพิ่ม

·      คะแนนของ TOEFL® Junior™ จะบอกระดับ level การอ่าน Lexile เพื่อนำไปเลือก หนังสือที่เหมาะกับระดับทางภาษามาอ่านได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถ ทางการอ่านและเขียนได้ดีมากยิ่งขึ้น

·      สามารถใช้คะแนน TOEFL Junior เปรียบเทียบกับคะแนนสามัญของยุโรป [Common European Framework of Reference (CEFR)] ได้

 

3. วิธีการสมัครสอบ (How to Apply)

·      ติดต่อลงทะเบียนสอบ และสอบถามตารางสอบได้ที่ บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด โทร       091 698 9166, 02 102 2936, 02 517 5938 Fax 02 117 3698 หรือ pattanaphrat@gmail.com, pattanaphrat@hotmail.com และ website: www.pattanaphrat.com

·      ค่าสมัครสอบ 1,800 บาท

·      คะแนน TOEFL Junior จะเป็นความลับระหว่างนักเรียนและสถาบันที่เปิดสอบเท่านั้น คะแนนนี้มีอายุการใช้งาน 2 ปี

·      นักเรียนจะทราบผลคะแนนหลังจากสอบ 5 วันทำการ  (5 working days) โดยนักเรียนมารับได้ด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ หรือจัดส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ของนักเรียน โดยชำระค่าจัดส่ง เพิ่มอีก 100 บาท 


  • Logo toefl1.jpg
    ขั้นตอนการสมัครสอบ @ สมัครด้วยตนเอง 1. Download ใบสมัคร และแบบฟอร์มชำระเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2. นำแบบฟอร์มชำระเงิน ไปชำระค่าสมัครสอบจำนวน 1,800 บาท ผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ...

  • Logo toefl1.jpg
    ศูนย์สอบ TOEFL Junior เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 - 19:00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันเสาร์ - อาทิตย์ สอบได้วันละ 2 รอบคือ 10:00 - 12:00 น. 14:00 - ...
Visitors: 514,104