ขั้นตอนการสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ 

 
@ สมัครด้วยตนเอง 
1.  Download ใบสมัคร และแบบฟอร์มชำระเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
2. นำแบบฟอร์มชำระเงิน ไปชำระค่าสมัครสอบจำนวน 1,800 บาท
ผ่านธนาคาร  
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขาถ.สุขาภิบาล 3 
ชื่อบัญชี บริษัทพัฒนปราชญ์​ จำกัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 056-0-54529-5
หรือ 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 056-3-02133-6
 
หรือมาชำระเงินด้วยตนเองได้ที่บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด (รับชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต) 
 
3. นำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสมัคร มายื่นด้วยตนเองที่บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด โดยจะได้รับหลักฐานการสมัคร พร้อมบัตรประจำตัวสอบ ที่ระบุวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
@สมัคร Online 
1. Download ใบสมัคร และแบบฟอร์มชำระเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
2. นำแบบฟอร์มชำระเงิน ไปชำระค่าสมัครสอบจำนวน 1,800 บาท
ผ่านธนาคาร  
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขาถ.สุขาภิบาล 3 
ชื่อบัญชี บริษัทพัฒนปราชญ์​ จำกัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 056-0-54529-5
หรือ 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 056-3-02133-6
 
3. นำหลักฐานการชำระเงิน และใบสมัคร ส่งมาที่ Fax 02 117 3698 หรือ email: pattanaphrat@gmail.com หรือ pattanaphrat@hotmail.com 
 
4. รอรับ Confirmation letter ที่ระบุ วัน เวลา และสถานที่สอบ จากบริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด ซึ่งจะส่งให้กับผู้สมัครทาง email หลังจากได้รับเอกสารภายใน 48 ชั่วโมง 
 
 

  • Logo toefl1.jpg
    ศูนย์สอบ TOEFL Junior เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 - 19:00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันเสาร์ - อาทิตย์ สอบได้วันละ 2 รอบคือ 10:00 - 12:00 น. 14:00 - ...
Visitors: 512,082