ขั้นตอนการสมัครสอบ TOEFL ทั้งหมด

ขั้นตอนการสมัครสอบ 

 
@ สมัครด้วยตนเอง 
1.  Download ใบสมัคร และแบบฟอร์มชำระเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
2. นำแบบฟอร์มชำระเงิน ไปชำระค่าสมัครสอบจำนวน 1,500 บาท (หมายเหตุหากต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์ กรุณาโอนค่าส่ง EMS เพิ่มอีก 60 บาท) 
ผ่านธนาคาร  
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขาถ.สุขาภิบาล 3 
ชื่อบัญชี บริษัทพัฒนปราชญ์​ จำกัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 056-0-54529-5
หรือ 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 056-3-02133-6
 
หรือมาชำระเงินด้วยตนเองได้ที่บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด (รับชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต) 
 
3. นำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสมัคร มายื่นด้วยตนเองที่บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด โดยจะได้รับหลักฐานการสมัคร พร้อมบัตรประจำตัวสอบ ที่ระบุวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
@สมัคร Online 
1. Download ใบสมัคร และแบบฟอร์มชำระเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
2. นำแบบฟอร์มชำระเงิน ไปชำระค่าสมัครสอบจำนวน 1,500 บาท (หมายเหตุหากต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์ กรุณาโอนค่าส่ง EMS เพิ่มอีก 60 บาท) 
ผ่านธนาคาร  
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขาถ.สุขาภิบาล 3 
ชื่อบัญชี บริษัทพัฒนปราชญ์​ จำกัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 056-0-54529-5
หรือ 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 056-3-02133-6
 
3. นำหลักฐานการชำระเงิน และใบสมัคร ส่งมาที่ Fax 02-117-3698 หรือ email: pattanaphrat@gmail.com หรือ pattanaphrat@hotmail.com 
 
4. รอรับ Confirmation letter ที่ระบุ วัน เวลา และสถานที่สอบ จากบริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด ซึ่งจะส่งให้กับผู้สมัครทาง email หลังจากได้รับเอกสารภายใน 48 ชั่วโมง 


How to Apply

Application Fee THB 1,500 (one time test)

1. Download registration form (choose from menu "Registration Form") and check Test schedule, then fill-in the application. 

2. Channel to apply

2.1 Apply by yourself at Pattanaphrat Co.,Ltd. 76/18 Platinum Place (near Soi Ramkhamhaeng 178), Ramkhamhaeng Road, Minburi Bangkok.  (Pay in Cash or Credit Card only).

2.2 Apply online by Transfer registration fee into Bank account as follows:

Bangkok Bank PLC. A/C 

Name: Pattanaphrat Co.,Ltd.

Current a/c no. 056-3-02133-6

Savings a/c no. 056-0-54529-5

and fax or email Pay-in Slip and Application form to 02-117-3698 or send to pattanaphrat@gmail.com; pattanaphrat@hotmail.com

3. Pattanaphrat Co.,Ltd. will send confirmation letter to applicant(s) by email within 2 working days after receive the application form.

The application process will be completed when the test center send the confirmation to your email.

Call  091-698-9166, 02-117-3698, 02-102-2936, 02-517-5938 for further information.Visitors: 456,802