ขั้นตอนการสมัครสอบ TOEFL ทั้งหมด

ขั้นตอนการสมัครสอบ 

 
@ สมัครด้วยตนเอง 
1.  Download ใบสมัคร และแบบฟอร์มชำระเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
2. นำแบบฟอร์มชำระเงิน ไปชำระค่าสมัครสอบ TOEFL Junior 1,800 บาท // TOEFL IPT 2,140 บาท (หมายเหตุหากต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์ กรุณาโอนค่าส่ง EMS เพิ่มอีก 100 บาท) 
ผ่านธนาคาร  
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขาถ.สุขาภิบาล 3 
ชื่อบัญชี บริษัทพัฒนปราชญ์​ จำกัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 056-0-54529-5
หรือ 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 056-3-02133-6
 
หรือมาชำระเงินด้วยตนเองได้ที่บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด (รับชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต) 
 
3. นำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสมัคร มายื่นด้วยตนเองที่บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด โดยจะได้รับหลักฐานการสมัคร พร้อมบัตรประจำตัวสอบ ที่ระบุวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
@สมัคร Online 
1. Download ใบสมัคร และแบบฟอร์มชำระเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
2. นำแบบฟอร์มชำระเงิน ไปชำระค่าสมัครสอบ TOEFL Junior 1,800 บาท /// TOEFL ITP 2,140 บาท (หมายเหตุหากต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์ กรุณาโอนค่าส่ง EMS เพิ่มอีก 100 บาท) 
ผ่านธนาคาร  
 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขาถ.สุขาภิบาล 3 
ชื่อบัญชี บริษัทพัฒนปราชญ์​ จำกัด 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 056-0-54529-5
หรือ 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 056-3-02133-6
 
3. นำหลักฐานการชำระเงิน และใบสมัคร ส่งมาที่ Fax 02-117-3698 หรือ email: pattanaphrat@gmail.com หรือ pattanaphrat@hotmail.com 
 
4. รอรับ Confirmation letter ที่ระบุ วัน เวลา และสถานที่สอบ จากบริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด ซึ่งจะส่งให้กับผู้สมัครทาง email หลังจากได้รับเอกสารภายใน 48 ชั่วโมง 
 

 

How to Apply

Application Fee TOEFL Junior THB 1,800 /// TOEFL ITP THB 2,140 (one time test) + Mailing Fee THB100 

1. Download registration form (choose from menu "Registration Form") and check Test schedule, then fill-in the application. 

2. Channel to apply

2.1 Apply by yourself at Pattanaphrat Co.,Ltd. 76/18 Platinum Place (near Soi Ramkhamhaeng 178), Ramkhamhaeng Road, Minburi Bangkok.  (Pay in Cash or Credit Card only).

2.2 Apply online by Transfer registration fee into Bank account as follows:

Bangkok Bank PLC. A/C 

Name: Pattanaphrat Co.,Ltd.

Current a/c no. 056-3-02133-6

Savings a/c no. 056-0-54529-5

and fax or email Pay-in Slip and Application form to 02-117-3698 or send to pattanaphrat@gmail.com; pattanaphrat@hotmail.com

3. Pattanaphrat Co.,Ltd. will send confirmation letter to applicant(s) by email within 2 working days after receive the application form.

The application process will be completed when the test center send the confirmation to your email.

 

Call  091-698-9166, 02-117-3698, 02-102-2936, 02-517-5938 for further information.

 
 
Visitors: 514,105