Camps ในประเทศ/ ต่างประเทศ, EP

บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด รับจัดค่ายต่างๆ เช่นค่าย English Camps, ค่ายวิชาการ, ค่ายศิลปะ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ แบบ Study Tour / Educational Tour พร้อมเข้าสัมผัสประสบการณ์การเรียนในโรงเรียนของต่างประเทศ (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/09259) 


พัฒนปราชญ์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้ก้าวต่อไปในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน เพียงท่านให้โอกาสเรา เราจะทำงานอย่างเต็มที่ 

Visitors: 512,082