บุคลากร

 

นางจิดาภา แก้วตาทิพย์ - ครูเจท (Jes) 

 

สอนวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์และ Math - International, Bilingual, SAT, IGCSE 

การศึกษา
* ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
* ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
* บริษัทซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด (มหาชน) 
ตำแหน่ง Sales Representative and Consultant

* ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
ตำแหน่ง นักวางแผนกลยุทธ์ (Strategist)

* ธนาคาร Standard Chartered ไทย จำกัด (มหาชน) 
ตำแหน่ง Deposit and Payroll Product Manager

ปัจจุบันทำงานเต็มเวลา (Full Time) ที่โรงเรียนกวดวิชาพัฒนปราชญ์ และเป็นวิทยากร และอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล เป็นครั้งคราว 

 • ครูกฎ นาวาตรี ธนกร แก้วตาทิพย์

  "ครูกฎสอนวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นครับ"

  การศึกษา:
  - นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 40
  - นักเรียนนายเรือรุ่นที่97
  - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ไฟฟ้ากำลัง) จากโรงเรียนนายเรือ
  - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประวัติการสอน:
  - อาจารย์พิเศษศูนย์ฝึกพานิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
  - อาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายเรือ
  - ประสบการณ์ในการสอน 15 ปี
 • คณาจารย์ท่านอื่นๆ

  และคณาจารย์ จากโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
Visitors: 514,105