ตารางสอบ TOEFL ITP และ  TOEFL Junior


Schedule สอบ TOEFL Junior ศูนย์สอบ ALL MATH CENTER (บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด) 
DateDay Time Number of applicants Note
1-Mar-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
14-Mar-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
15-Mar-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
21-Mar-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
22-Mar-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
 
4-Apr-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
5-Apr-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
18-Apr-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
19-Apr-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
 
2-May-20SAT 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
3-May-20SUN  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
16-May-20SAT 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
17-May-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
30-May-20SAT 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
31-May-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
 
13-Jun-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
14-Jun-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
27-Jun-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
28-Jun-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
Visitors: 467,974