ตารางสอบ TOEFL ITP และ  TOEFL Junior

ตารางสอบ TOEFL Junior และ TOEFL ITP ประจำปี 2562 

สำหรับตาราง pdf สามารถ download ได้จาก file ด้านบน 

 

Schedule สอบ TOEFL Junior และ TOEFL ITP
ศูนย์สอบ บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด
Date Day  Time  Number of applicants  Note
26-Oct-19 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
27-Oct-19 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
9-Nov-19 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
10-Nov-19 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
23-Nov-19 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
24-Nov-19 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
7-Dec-19 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
8-Dec-19 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
21-Dec-19 SAT   10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
22-Dec-19 SUN  10:00 - 12:00     
14:00 - 16:00     
Visitors: 466,974