ตารางสอบ TOEFL ITP และ  TOEFL Junior


Schedule สอบ TOEFL Junior ศูนย์สอบ ALL MATH CENTER (บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด) 
DateDay Time Number of applicants Note
13-Jun-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
14-Jun-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
27-Jun-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
28-Jun-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
 
11-Jul-20SAT  10:00 - 12:00   
14:00 - 16:00   
12-Jul-20SUN 10:00 - 12:00   
14:00 - 16:00   
25-Jul-20SAT  10:00 - 12:00   
14:00 - 16:00   
26-Jul-20SUN 10:00 - 12:00   
14:00 - 16:00   
 
8-Aug-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
9-Aug-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
22-Aug-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
23-Aug-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
 
5-Sep-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
6-Sep-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
19-Sep-20SAT 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
20-Sep-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
 
3-Oct-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
4-Oct-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
17-Oct-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
18-Oct-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
31-Oct-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
1-Nov-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
 
14-Nov-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
15-Nov-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
28-Nov-20SAT 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
29-Nov-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
 
5-Dec-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
6-Dec-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
12-Dec-20SAT  10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
13-Dec-20SUN 10:00 - 12:00   
 14:00 - 16:00   
Visitors: 471,849